لحظاتی در کلاس آزمایشگاه – تشریح مغز

برگزاری آزمون نیم کلاچ و کلاس رفع اشکال

گزارش فعالیت کلاس های فرهنگی