برگزاری کلاس های درسی ویژه بالا بردن سطح علمی دانش آموزان

آزمون زبان ترمیک مجموعه مدارس سلام

قدم های اول ، برای شروع موفقیت و ثبت نام سال تحصیلی ۱۴۰۲ _ ۱۴۰۱

مسیر موفقیت از پایه هفتم تا دوازدهم در سلام تجریش …

تحویل کارنامه درسی و انضباطی نوبت اول

شروع کلاس های حضوری دانش آموزان

آغاز مراحل پذیرش سال تحصیلی ۱۴۰۲ _ ۱۴۰۱