شروع پر قدرت کلاس برنامه نویسی و رباتیک در ترم دوم و آمادگی برای شرکت در مسابقات .

#سلام_تجریش
#مدرسه_آینده