پیگیری کلاس های پژوهشی بعد از مسابقات سلام کاپ . امروز ۴ اردیبهشت ماه . نهمین دوره مسابقات سلام کاپ دیروز برگزار شد و تیم های رباتیک و برنامه نویسی سلام تجریش در این مسابقات حاضر بودند .

#پژوهش
#سلام_تجریش
#مدرسه_آینده