پویش : بهار همدلی _ شکوه مهربانی

آماده سازی بسته های ارزاق ( شب عید )

برای ایتام و خانواده های محروم

#هر_خانواده_یک_بسته_غذایی

#سلام_تجریش

#مدرسه_آینده

#پویش

#بهار_همدلی

#شکوه_مهربانی