سخن مدیر :

تا سال ها پیش بسیاری از روانشناسان می اندیشیدند که عامل موفقیت انسان ها استعداد آن هاست و هنگامی که درباره ی استعداد از آن ها پرسیده می شد ، آن را توانایی انجام کار بهتر از دیگران می دانستند. بعدها به عوامل موفقیت تلاش و کوشش و سخت کوشی نیز افزوده شد. در سالهای اخیر پرسشی جدی مطرح شده است که چگونه می شود افرادی برای رسیدن به اهداف خود ، آگاهانه تلاش میکنند و زحمت می کشند و عده ای به آن اهمیت لازم را نمی دهند. اخیرا روانشناسان از عامل جدیدی به عنوان ثبات قدم نام می برند . چگونه می شود انسانهای با ثبات قدمی باشیم یعنی برای رسیدن به اهدافمان آگاهانه و مستمر تلاش کنیم؟ راه اساسی کنترل بر خویشتن است. اگر بتوانیم از موفقیت ها سرمست و مغرور نشویم و از شکستهای مقطعی سرخورده و مایوس نشویم، می توانیم انسان هایی موفق تر باشیم و برای رسیدن به اهدافمان تلاش کنیم.

اولیاء عزیز و گرانقدر ، دانش آموزان کوشا و ساعی ؛

همکاران بزرگوار ما و همکاران ما در دبیرستان سام تجریش اعتقاد داریم در کنار درس به عنوان وظیفه ی اصلی ، باید فرزندان عزیزمان را برای ورود به جامعه آماده کنیم. در همین راستا در طول سال با برگزاری برنامه های فرهنگی ، هنری ورزشی، و پژوهشی مختلف و کارهای گروهی و جمعی و اردو ها و … تلاش می کنیم مدرسه را به محلی برای زندگی تبدیل کنیم تا از حضور در مدرسه و در کنار یکدیگر لذت ببریم.
آری دبیرستان سلام تجریش نگاهش به افق های پیش رو است …

جناب آقای محمد ایمنی پور 

  • معاون آموزشی دبیرستان مریم

  • معاون آموزشی مجموعه مدارس امام حسین

  • معاون آموزشی مدارس شرکت نفت

  • مشاور آموزشی موسسه علوی

  • مشاور آموزشی موسسه بعثت

  • مشاور آموزشی موسسه کاغذ سفید

  • مدیر عامل موسسه آموزشی سرمشق

  • دبیر مسابقات تورنومنت ریاضی کشور های اسلامی

  • مشاور آموزشی دبیرستان تلاش

  • مشاور آموزشی دبیرستان سلام تجریش