اهمیت پژوهش درمدرسه

سال هاست دیگر تمرکز بر امور آموزشی و مدرک دانشگاهی به صورت صرف، پاسخ گوی نیاز دانش اموزان و دانش جویان نیست و کسب تخصص و امور پژوهشی در کنار مسائل اموزشی اهمیت پیدا کرده است .
ما در دبیرستان سلام تجریش از پایه هفتم تا یازدهم هم زمان با درس شروع به اموزش تخصص های گوناگون بر حسب علاقه و استعداد دانش آموزان می کنیم و دانش اموزان پس از یادگیری تخصص و رشته های گوناگون برای شرکت در مسابقات و کسب افتخارات و مدارک مختلف اماده می شوند .
همچنین ما برای پرورش تفکر خلاقانه دانش اموزان در طول سال اقدام به برگزاری مسابقات خلاقیت محور گوناگون میکنیم که ضمن شکوفا کردن خلاقیت دانش اموزان باعث ایجاد فضایی شاد و مفرح در مدرسه می شود .

دورنمای ۶ ساله فعالیت های پژوهشی دبیرستان سلام تجریش، از دوره اول تا دوره دوم متوسطه :

با توجه به اهمیت پژوهش و پرورش تفکر خلاقانه و همچنین اهمیت یادگیری تخصص در کنار امور درسی و آموزشی، طی یک برنامه ۶ ساله دانش آموزان بر حسب علاقه شروع به یادگیری در رشته های مختلفی مانند رباتیک، برنامه نویسی، سازه ماکارونی و … می کنند . در طول دوره اول آموزش مباحث مقدماتی و اصولی در کنار شرکت در مسابقات مختلف داخلی و بین مدرسه ای و همچنین کشف استعداد دانش آموزان، از برنامه های پژوهشی دبیرستان سلام تجریش می باشد . این فعالیت ها در دوره دوم به شکل حرفه ای تر و تخصصی تر با نگاهی به رشته های دانشگاهی و کشف علاقه دانش آموزان در بین این رشته های دانشگاهی ادامه می یابد .

جناب آقای پدرام فرشبافان بهنام

کارشناس مواد متالوژی
  • کمک مشاور‌ پایه پیش دانشگاهی دبیرستان امام جعفر صادق (ع) به مدت ۳ سال

  • مشاور پایه دهم و یازدهم دبیرستان امام جعفر صادق ( ع ) به مدت ۳ سال .

  • معاونت پژوهشی دبیرستان امام جعفر صادق ( ع ) به مدت ۴ سال

  • معاونت پژوهشی دبیرستان سلام تجریش به مدت ۲ سال

  • برگزار کننده و مجری ۲ دوره همایش ملی نخبگان پژوهشگر در دانشگاه تهران

کمک مشاور‌ پایه پیش دانشگاهی دبیرستان امام جعفر صادق (ع) به مدت ۳ سال

مشاور پایه دهم و یازدهم دبیرستان امام جعفر صادق ( ع ) به مدت ۳ سال .

معاونت پژوهشی دبیرستان امام جعفر صادق ( ع ) به مدت ۴ سال

معاونت پژوهشی دبیرستان سلام تجریش به مدت ۲ سال

برگزار کننده و مجری ۲ دوره همایش ملی نخبگان پژوهشگر در دانشگاه تهران

جناب آقای پدرام یوسفی

  • کمک مشاور‌ پایه پیش دانشگاهی دبیرستان امام جعفر صادق (ع) به مدت ۳ سال

  • مشاور پایه دهم و یازدهم دبیرستان امام جعفر صادق ( ع ) به مدت ۳ سال .

  • معاونت پژوهشی دبیرستان امام جعفر صادق ( ع ) به مدت ۴ سال

  • معاونت پژوهشی دبیرستان سلام تجریش به مدت ۲ سال

  • برگزار کننده و مجری ۲ دوره همایش ملی نخبگان پژوهشگر در دانشگاه تهران

جناب آقای پدرام یوسفی

اهمیت پژوهش درمدرسه

سال هاست دیگر تمرکز بر امور آموزشی و مدرک دانشگاهی به صورت صرف، پاسخ گوی نیاز دانش اموزان و دانش جویان نیست و کسب تخصص و امور پژوهشی در کنار مسائل اموزشی اهمیت پیدا کرده است .
ما در دبیرستان سلام تجریش از پایه هفتم تا یازدهم هم زمان با درس شروع به اموزش تخصص های گوناگون بر حسب علاقه و استعداد دانش آموزان می کنیم و دانش اموزان پس از یادگیری تخصص و رشته های گوناگون برای شرکت در مسابقات و کسب افتخارات و مدارک مختلف اماده می شوند .
همچنین ما برای پرورش تفکر خلاقانه دانش اموزان در طول سال اقدام به برگزاری مسابقات خلاقیت محور گوناگون میکنیم که ضمن شکوفا کردن خلاقیت دانش اموزان باعث ایجاد فضایی شاد و مفرح در مدرسه می شود .

دورنمای ۶ ساله فعالیت های پژوهشی دبیرستان سلام تجریش، از دوره اول تا دوره دوم متوسطه :

با توجه به اهمیت پژوهش و پرورش تفکر خلاقانه و همچنین اهمیت یادگیری تخصص در کنار امور درسی و آموزشی، طی یک برنامه ۶ ساله دانش آموزان بر حسب علاقه شروع به یادگیری در رشته های مختلفی مانند رباتیک، برنامه نویسی، سازه ماکارونی و … می کنند . در طول دوره اول آموزش مباحث مقدماتی و اصولی در کنار شرکت در مسابقات مختلف داخلی و بین مدرسه ای و همچنین کشف استعداد دانش آموزان، از برنامه های پژوهشی دبیرستان سلام تجریش می باشد . این فعالیت ها در دوره دوم به شکل حرفه ای تر و تخصصی تر با نگاهی به رشته های دانشگاهی و کشف علاقه دانش آموزان در بین این رشته های دانشگاهی ادامه می یابد .

در مدرسه ما می بینید :