معاونت فرهنگی

تعلیم و تربیت ، دو بال سعادت دانش آموز
دبیرستان سلام تجریش در راستای پرورش عناصری موثر و مفید برای خود و جامعه، اهداف زیر را نصب العین خود قرار داده است.

هدفهای پرورشی
پرورش به جریان یا فرآیندی منظم و مستمر گفته می‌شود که هدف آن هدایت رشد جسمانی و روانی ، یا به طور کلی هدایت رشد همه جانبه‌ی شخصیت پرورش یابندگان در جهت کسب و درک معارف الهی و انسانی و هنجار‌های مورد پذیرش اجتماعی و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد‌های بشری است . این تعریف جامع هدف‌هایی جامع را طلب می‌کند .
یک نظام پرورشی موفق هم به فرد در شکوفا ساختن استعداد‌های ذاتی‌اش کمک می‌کند و هم او را به عنوان یک فرد آگاه از مسائل جهانی و متعهد به ارزش‌های اجتماعی و جامعه‌ای که در آن رشد می‌کند پرورش می‌دهد . هدف عمده‌ی نظام تربیتی پرورش دادن انسان کامل الهی است .
از آنجا که هدف‌های پرورشی یا هدف‌های آموزش و پرورش کلی و غایی هستند . ما به نمونه‌هایی از غایت‌های پرورشی نظام اموزش و پرورش کشورمان اشاره می‌کنیم :
هدف‌های کلی تعلیم و تربیت
الف- اعتقادی: تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلامی و بسط بینش الهی بر اساس قرآن کریم ، سنت پیامبر (ص) و ائمه‌ی معصومین با مراعات اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی در مورد پیروان مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی .
ب- اخلاقی: شناخت ، پرورش و هدایت استعداد‌های افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه
پ- علمی و آموزشی: تقویت روحیه‌ی حقیقت جویی ، تعقل و تفکر ، مطالعه ، بررسی ، تعمق ، تحقیق ، نقادی و ابتکار در تمام زمینه‌های اسلامی ، فرهنگی ف علمی و فنی .
ت- فرهنگی و هنری: شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و استعداد هنری و زیبایی شناسی .
ث- اجتماعی: پرورش روحیه‌ی پاسداری از قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر پایه‌ی حقوق و اخلاق اسلامی
چ- سیاسی و نظامی: تربیت روحیه‌ی پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و آشنایی با روش‌ها و شیوه‌های اعمال این حاکمیت در جامعه براساس اصل ولایت فقیه .
چ- اقتصادی: توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به رشد و تکامل معنوی انسان .
ح- زیستی: تأمین سلامت جسمی و روانی از طریق فراهم ساختن لوازم ، شرایط و محیط مناسب برای تربیت بدنی ، ورزش و تفریحات سالم .
چنان که دیده می‌شود ، غایت‌های پرورشی یا هدفهای کلی نظام اموزش و پرورش به تمام ابعاد وجودی انسان متعالی توجه دارد و این غایت‌ها غالباً خط مشی فلسفی مورد نیاز برای تعیین هدف‌های اختصاصی آموزشی و محتوای برنامه‌های درسی را به دست می‌دهند .
انسان موجودی با توانمندی‌ها و استعدادها و علائق گوناگون که شکوفائی و هدایت آنها در مسیر کمال انسانی وظیفه خطیر و مهم رهبران و مسولان نظام‌های اجتماعی در طول تاریخ بوده است و بر همین اساس انبیاء عظام و ائمه معصومین علیهم‌السلام همه‌ی رنج‌ها و زحمت‌ها را تحمل نمودند که ودیعه‌های الهی انسان در مسیر سعادت و کمال شکوفا شود . فلذا این واحد آموزشی بر عهد خود پایبند خواهد بود تا در راستای این اهداف مقدس بهترین عملکرد را از خود بروز دهد.

جناب آقای

محمد مهدی فرهمند