سخن معاونت انضباطی

سخنی با دانش آموزان عزیز
با سلام و عرض ادب و احترام ؛
ما در جهانی بسیار بی قرار و لرزان زندگی می کنیم . اگر بشر تا دیروز با غرور و امید گمان می کرد که دستاوردهایش جهانی بهتر، آرامتر و انسانی تر پدید خواهد آورد ، اکنون دیگر از این خوشبینی ها کمتر می بینیم و انسان امروز با تردیدها و حتی تهدیدهای فراوان روبروست . در میان این بی ثباتی ها بدون شک وضعیت نسل آینده یعنی شما دوستان ما بیش از هر چیز مبهم و در معرض تهدید است . شمایی که باید در این فضای نا آرام و آشفته دانش و مهارت زندگی را بیاموزید .
ما معتقدیم که جهان امروز پس از پشت سر گذاشتن فرازها و فرودهای فراوان، اکنون تازه-در همان راهی گام نهاده که پیامبران الهی هزاران سال به آن دعوت نمودند . یعنی “پاسداری از کرامت و حقوق انسانها” . ما نیز در روند آموزش به جای تحکم و تحمیل ، تعامل جدیت و دوستی و به جای نظارت مفرط و وسواس گونه ، گفت و گو و اعتماد متقابل را جستجو می کنیم تا شما ضمن باور بیشتر خود سطح مهارت های اجتماعی بالاتری در زندگی آینده تان داشته باشید .

جناب آقای

حسن علیپور