حضور پژوهش گران پرتلاش دبیرستان سلام تجریش در مسابقات ایران اُپن سال ١۴٠٠

اعضای تیمها: آقایان:
تیم ۱ ‌‌. ارشیا میرزایی، سروش مستوفی، پارسا نصیری
تیم‌ ۲ . معین موحدیان عطار، راستین عبدزاده
#پژوهش
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی