برنامه کلاس های پژوهشی مدرسه در ایام سال با ۲ رشته برنامه نویسی و رباتیک .