اهدای جوایز در درب منازل به نفرات برگزیده فعالیت های پژوهشی

اماده سازی و اهدای جوایز در درب منازل به نفرات برگزیده فعالیت های پژوهشی و ورزشی مدرسه امروز ۲۳ مهر ماه .

تبریک به همه دوستان و با آرزوی موفقیت های بیشتر 🎁🎊