اخبار و اطلاعیه های مجموعه

اخبار

آموزشی

جهت ورود

کلیک کنید

گالری

تصاویر

جهت ورود

کلیک کنید

اخبار

فرهنگی

جهت ورود

کلیک کنید

اخبار

پژوهشی

جهت ورود

کلیک کنید

هر شنبه بسم الله

من یک سلامی هستم چون

آخرین خبر های مدرسه

از ویکتور هوگو حدود پنجاه اثر به یادگار مانده، اما بی شک بینوایان شاهکار اوست. او در این اثر روابط اجتماعی، جغرافیا و بخشی خاص از تاریخ فرانسه را به شیوه اعجاب‌انگیز به تصویر می‌کشد. ژان والژان برای سیر کردن هفت فرزند گرسنه خواهرش قرصی نان می‌دزدد و نوزده سال در زندان اسیر می‌شود. پس از آزادی زندگی‌اش را وقف نیازمندان و کوزت، دختری یتیم، می‌کند اما بازرس ژاور نماینده قانون، همه جا در تعقیب اوست.

اینستا گرام ما را دنبال کنید