::. هر شنبه بسم الله::

::. سلام تجریشی ها::

::. من یک سلامی هستم چون: .::

نگاهی کوتاه به فعالیتهای فرهنگی دبیرستان سلام تجریش

نگاهی کوتاه به فعالیتهای آموزشی دبیرستان سلام تجریش

نگاهی کوتاه به فعالیتهای پژوهشی دبیرستان سلام تجریش

::.داستان شب.::

کتاب هفته

کتاب از به یکی از رمان‌های دفاع مقدس است. این رمان در قالب نامه‌های مختلف نوشته‌شده است. نامه‌هایی که از طرف افراد مختلف نوشته‌شده و از درون آن‌ها داستان‌های متفاوتی شکل می‌گیرد. شخصیت اصلی کتاب خلبان جانبازی است که دوپایش را ازدست‌داده است. او که مرتضی نام دارد آرزو دارد دوباره پرواز کند، کاری که همه فکر می‌کنند اشتباه و غیرممکن است. رضا امیرخانی، نویسنده‌‌ی این داستان، آن را به شکلی منحصربه‌فرد نوشته است و تلاش کرده است با شکل دادن گفت‌وگوهایی در قالب نامه اهداف خود را بیان کرده و مفاهیم مدنظرش را منتقل کند. از به یکی از آثار بااهمیت ادبیات دفاع مقدس است. این رمان را انتشارات نیستان سال ۸۰ روانه‌ی بازار کتاب ایران کرد.