با انگیزه و با تمام قدرت💪🏻
برق نیست ولی درس تعطیل نیست
آغاز کنکور ۱۴۰۱🌹
١۴٠٠/۴/۱۹ 🌹
آقایان کیانی و خرازان دانش آموزان پایه دوازدهم سلام تجریش
از همین روز اول…
#ما_پر_تلاشیم
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی