همایش آشنایی با فعالیتهای پژوهشی دبیرستان سلام تجریش
ویژه دانش آموزان پایه دهم
شنبه ١٩ تیر ساعت ١۴:٣٠ به صورت مجازی
حضور عزیزان الزامی است
#پژوهش
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی