طرح اکرام حسنی
تهیه ارزاق برای مستمندان و توزیع نان رایگان
همزمان با ولادت کریم اهل بیت امام مجتبی (ع)
مبالغ مد نظر خود را به شماره کارت فوق متعلق به آقای افشار (معاون محترم فرهنگی دبیرستان)واریز فرمایید .
#اکرام_حسنی
#رمضان_الکریم
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی