دومین همایش آشنایی با دبیرستان سلام تجریش دیروز چهارشنبه ساعت ١٨ الی ١٩/٣٠ با حضور اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز داوطلب ورود به دبیرستان برگزار گردید.
#آزمون_ورودی
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی