نتایج دانش آموزان دبیرستان سلام تجریش
در مسابقات فرهنگی آموزش و پرورش منطقه ١
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی