کنار همیم تا آخرین لحظه…

امروز صبح ( ۴/١٠ )دقایقی قبل از آغاز کنکور ١۴٠٠ رشته ریاضی
#کنار_همیم
#موفقیت_نزدیک_است
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی