📙ا📘ا📕ا📗
مجموعه مدارس سلام

در سوگ دخترم و برای همه دخترانم…
می گویند به میزانی در یک کشور امنیت وجود دارد که نیروهای نظامی و اسلحه کمتر دیده شود.
جلوی درب هر مدرسه ای در کابل دو مامور نظامی با اسلحه ایستاده اند که هر روز صبح مواظب پرپر نشدن کودکان معصوم باشند.
ورودی تمام کوچه های شهر کابل مثل تیردروازه های فوتبال، مانعی برای ورود کامیون ها گذاشته اند که انتحاری با کامیون نیاید تا شعاع انتحارش کمتر باشد.
این کودکان هر روز صبح در کنار “درس زندگی” ، مجبورند “ترس مرگ” را نیز بیاموزند.
دیشب دختر دبستانی ام را به نیت پدر افغانستانی که دیگر نمی تواند در آغوش فرزندش غرق شود بغل کردم. بغض ،خفه ام کرده بود. راضی نبودم دلش بشکند. کدام پدر تحمل درد و رنج دخترش را دارد؟!
چه کشیدی مرد؟ وقتی در سیاه ترین صف ِ سفید ِ افقی جهان، به دنبال پاره ی تنت بودی؟!
چه کشیدی مرد؟ وقتی مادر بزرگِ دخترت گفت: مگر نگفتم مدرسه جای دختران نیست!؟
چه کشیدی مرد؟ وقتی می دانی قاتل دخترت تعصب کوری است که همچون هوا در سراسر زندگیت پراکنده است اما نفست را گرفته.
و تو چه ها کشیدی ای مادر بلا دیده جانستان افغانستان که حالا دخترکت را که هر روز موهایش را شانه می زدی و با شوق روانه مدرسه اش می کردی دیگر نمی بینی؟!
و چه می کشیم ما از این غم بزرگ ، از این غصه جانکاه…

#مدارس_سلام
#تسلیت_افغانستان
#زندگی_به_رنگ_سلام
@salamsch
.