::. افتخارات و رتبه‌های کنکور دبیرستان سلام تجریش.::

5

رتبه تک رقمی

52

رتبه دو رقمی

312

رتبه سه رقمی

%93

قبولی دردانشگاه دولتی