بریم برا ” ۲۰ ”

ویژه برنامه مطالعاتی امتحانات نوبت اول _ دی ماه ۱۴۰۰

شامل :
✔️ برنامه مطالعاتی
✔️ نمونه سوال های آزمون پایانی نوبت اول