نوشته‌ها

سومین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

چهارمین المپیاد ورزشی دبیرستان سلام تجریش

اولین مراسم زیارت عاشورا در ترم دوم

آزمون جامع(۱)پایه یازدهم

آزمون جامع(۱)پایه دهم

ثبت نام آزمون ورودی دبیرستان سلام تجریش آغاز شد…

چهارمین لیگ فوتبال دبیرستان سلام تجریش

آزمون آزمایشی و ورودی سال ۱۳۹۶