نوشته‌ها

کسب مقام سوم مسابقات شطرنج آموزش و پرورش منطقه ١

اردو مشهد۹۸

افطاری دانش آموزان پایه دوازدهم

آفرین به همت والایتان…

آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

امپراتور کوتوله ی سرزمین لی لی پوت

هفدهمین جشنواره شوراهای دانش آموزی