نوشته‌ها

آزمون تعیین سطح مکالمه زبان

افطاری دانش آموزان پایه دوازدهم

اختتامیه لیگ های ورزشی سال ۹۸

آفرین به همت والایتان…

سیل مهربانی

سرفصل های آزمون ورودی میان پایه سال٩۸

آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

دومین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

مقامهای کسب شده در مسابقات سلام کاپ