نوشته‌ها

نشاطستان(۶)

رتبه های زیر ۱۰۰۰ دبیرستان سلام تجریش در کنکور

برگزاری مسابقه مارشمالو و ماکارونی

کلاسهای فرهنگی دبیرستان سلام تجریش

آغاز پایگاه تابستانی سال ٩٨

آزمون تعیین سطح مکالمه زبان

افطاری دانش آموزان پایه دوازدهم

اختتامیه لیگ های ورزشی سال ۹۸

آفرین به همت والایتان…