نوشته‌ها

سرفصل های آزمون ورودی میان پایه سال٩۸

سیل مهربانی

آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

دومین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

مقامهای کسب شده در مسابقات سلام کاپ

اولین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

تیم پژوهش دبیرستان سلام تجریش در مسابقات سلام کاپ

اولین دورهمی بچه های رشته ریاضی پایه دهم