نوشته‌ها

نشاطستان(۶)

رتبه های زیر ۱۰۰۰ دبیرستان سلام تجریش در کنکور

آغاز پایگاه تابستانی سال ٩٨

آزمون تعیین سطح مکالمه زبان

آغاز مصاحبه های فردی و آزمون تشریحی آزمون ورودی

آفرین به همت والایتان…

سیل مهربانی

سرفصل های آزمون ورودی میان پایه سال٩۸