نوشته‌ها

کلاسهای فرهنگی دبیرستان سلام تجریش

آغاز پایگاه تابستانی سال ٩٨

آزمون تعیین سطح مکالمه زبان

افطاری دانش آموزان پایه دوازدهم

آغاز مصاحبه های فردی و آزمون تشریحی آزمون ورودی

دومین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

مقامهای کسب شده در مسابقات سلام کاپ