نوشته‌ها

تقدیر از برگزیدگان مسابقات مختلف نشاطستان ٩٨

رتبه های زیر ۱۰۰۰ دبیرستان سلام تجریش در کنکور

برگزاری مسابقه مارشمالو و ماکارونی

کلاسهای فرهنگی دبیرستان سلام تجریش

آغاز پایگاه تابستانی سال ٩٨

آزمون تعیین سطح مکالمه زبان

افطاری دانش آموزان پایه دوازدهم

آغاز مصاحبه های فردی و آزمون تشریحی آزمون ورودی