نوشته‌ها

سفری به درون بدن انسان!

اردوی علمی هیومن پارک ویژه دانش آموزان تجربی پایه های دهم و یازدهم با حضور جناب آقای صدفی دبیر محترم زیست شناسی

درخشش دانش آموزان فرهنگی درششمین دوره جشنواره اسوه حسنه

امپراتور کوتوله ی سرزمین لی لی پوت

هفدهمین جشنواره شوراهای دانش آموزی

اردوی اصفهان

اردوی مشهد مقدس پایه دهم