کلاس های پژوهشی سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱ در یک نگاه !

🔴 دانش اموزان عزیز علاقه مند پایه دهم برای ثبت نام کلاس ها در سال تحصیلی، به سایت کارسنج >> فوق‌برنامه >> فوق برنامه پژوهشی مراجعه کنید