اهدای جوایز نفرات برتر نهمین دوره مسابقات سلام کاپ  مجموعه مدارس سلام سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩

#سلام_کاپ

#افتخارات

#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی