کسب مقام قهرمانی تیمی مسابقات دارت منطقه ١ توسط تیم دارت دبیرستان سلام تجریش آقایان محمدزاده -سعیدی- عسگری راد و بهارلو و مقام اول انفرادی توسط آقای محمد زاده تبریک به همه ی عزیزان و آرزوی موفقیت و سربلندی