کسب مقامهای برتر مسابقات مشاعره منطقه ١ توسط دانش آموزان عزیز دبیرستان سلام تجریش تبریک عرض می کنیم:
رتبه اول: آقای محمد رامتین سازگار(پایه دهم)
رتبه دوم: آقای محمدپویا نظری(پایه دهم)
رتبه دوم: آقای پدرام آریا دوست (پایه یازدهم)