کسب مقام قهرمانی تیمی مسابقات بدمینتون منطقه ١ توسط تیم دبیرستان سلام تجریش آقای امیری ، آقای احمدی ،آقای فهیمی و آقای اعتصام تبریک به همه ی عزیزان و اعضای خانواده بزرگ سلام تجریش و آرزوی موفقیت و سربلندی