قبولی۸۲ نفر از دانش آموزان نخبه و تلاشگرو پرتوان دبیرستان سلام تجریش در مرحله اول المپیادهای علمی کشوری را به یکایک اعضای خانواده بزرگ سلام تجریش تبریک عرض می کنیم.
به خود می بالیم که در کنار شما نظاره گر تلاش و بالندگی و موفقیت دائمی فرزندان عزیزمان هستیم…