∴مقامهای کسب شده در ٧ امین دوره مسابقات سلام کاپ امروز به افتخار پژوهشگران تلاشگر دبیرستان سلام تجریش∴

الف – دستاوردهای پژوهشی
رتبه اول پزشکی آقای معیر با موضوع(بررسی تأثیر عصاره زنجبیل بر ضایعات عصبی ناشی از ایسکمی موقت در مغز موش صحرایی)

رتبه اول شیمی آقایان نورمحمدی و طائرقدس با موضوع (ساخت سنگ با ذرات ریزگرد و پسماند سنگ تولید شده از برش سنگ هاى طبیعى تراورتن)

رتبه دوم شیمی آقایان بهجت و باقری با موضوع(دستگاه استحصال آب و کاهش TSS با استفاده از الیاف GFRP)

رتبه سوم شیمی آقای یوسفی با موضوع(دستگاه تشخیص نوع اسید بدون استفاده از روش معمول طیف سنجی)

ب- مسابقات پژوهشی
مقام اول برنامه نویسی : آقایان ایمانی ، جعفری و هاشمی

مقام دوم کمیکار: آقایان باربد و بردیا سیفی و حناسایی

رتبه سوم هاورکرافت: آقایان صلاح جو ، سنجانی و فخری