باحضورآقای دکتر امین مقدسی (جراح و فلوشیپ سرطان)از اولیای دانش آموزان پایه یازدهم تجربی