کسب مقام دوم تیمی مسابقات شطرنج آموزش و پرورش منطقه ١را به اعضای تیم (آقایان کیارش صابری.اردلان صدیه و علی پورحاجی ) و خانواده بزرگ سلام تجریش تبریک عرض می کنیم.

كسب مقام دوم تيمي مسابقات شطرنج آموزش و پرورش منطقه ١