📚📚⏰⏰🏆🏆
در سخت ترین شرایط و پدیدارشدن مشکلات در زندگی همیشه یادتان باشد : همه ی آنها گذرا هستند و هیچکدام نیامده اند که تاابد بمانند.

امروز جمعه ۱۲ فروردین