روز دانش آموز بر همه دوستان عزیز دانش آموز مبارک باد.