آغاز بهار دانایی…

با آرزوی موفقیت و سربلندی برای یکایک فرزندان عزیز ایران زمین به ویژه دانش آموزان کوشای سلام تجریش