رتبه نخست گرایش هاورکرافت را در دهمین دوره مسابقات ملی هوافضای دانشگاه امیرکبیر

دانش آموزان تیم هوافضای دبیرستان (آقایان سنجانی ، صلاح جو و فخری)موفق شدند رتبه نخست گرایش هاورکرافت را در دهمین دوره مسابقات ملی هوافضای دانشگاه امیرکبیر کسب کنند.