اهدای جوایز نفرات برتر مسابقات اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام سال تحصیلی ١۴٠٠-١٣٩٩
#اسوه_حسنه
#افتخارات
#سلام_تجریش #مدرسه_زندگی