رتبه های بخش ارسالی دانش آموزان عزیز دبیرستان سلام تجریش را در هشتمین دوره مسابقات اسوه حسنه مجموعه مدارس سلام سال۹۹