پشت صحنه تمرین نقالی و تئاتر توسط دانش آموزان عزیز آقایان  خالدیان و محمد امین ملایی جهت آمادگی هشتمین دوره مسابقات اسوه حسنه