📙ا📘ا📕ا📗
مجموعه مدارس سلام

🔸آیا تسلط بر دروسی که در مدرسه آموزش داده میشه برای ورود فرزند ما به جامعه کافیه؟

❓نوجوانان ما برای ورود به جامعه به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟

🔶🔹در لایو روز یکشنبه با حضور دکتر علی صاحبی به بررسی مهارت‌های لازم برای ورود نوجوانان به جامعه خواهیم پرداخت.🔹🔶