رتبه های زیر ۱۰۰۰ دبیرستان سلام تجریش در کنکور ۱۴۰۰ رشته ی ریاضی و تجربی (دوره ۱۷)

۱- نیکان واسعی رتبه ۱۲ (رتبه کشوری : ۱۶ )
۲- حمیدرضا بدخشان رتبه ۳۷ (تجربی)
۳- کسرا نوربخش رتبه ۴۵
۴- سید حسین ارفعی رتبه ۶۲
۵- امیرحسین معصوم تبریزی رتبه ۶۵
۶- رایان توسلی رتبه ۶۹
۷-امیرمهدی ناصرعزیزی رتبه ۸۶ (تجربی)
۸- محمدصالح نجاری رتبه ۱۵۸
۹- سینا میردامادی رتبه ۱۷۸
۱۰- امیرحسین مددی رتبه ۲۲۱
۱۱- سیدمحمدنیما امیری رتبه ۲۷۸
۱۲- امیرپارسا پرتوی فر رتبه ۳۴۴ (تجربی)
۱۳- سیدمهدی یارندی رتبه ۳۸۵
۱۴- سورنا راس المالی رتبه ۳۹۴ (تجربی)
۱۵- محمد نخجیری رتبه ۴۶۶
۱۶- نریمان وطن خواه رتبه ۵۰۶
۱۷- آرمین نجفی رتبه ۵۸۲ (تجربی)
۱۸- آریا جهانیان رتبه ۶۶۳
۱۹- سام اشجاری رتبه ۶۹۷ (تجربی)
۲۰- امیرعلی فهیمی رتبه ۸۰۱
۲۱- سروش قربانی رتبه ۸۰۲
۲۲-شایان علمی رتبه ۸۰۴
۲۳- امیررضا اسمعیلی رتبه ۹۷۲
۲۴- امیرحسین سلطانی رتبه ۹۹۸
۲۵- سیدمحمدامین سیدان رتبه ۱۰۵۴ (تجربی)

————————————–
رتبه های زیر ۱۰۰۰ رشته هنر دبیرستان سلام تجریش

۲۶- حمیدرضا بدخشان رتبه ۴۷
۲۷- امیرمهدی ناصر عزیزی رتبه ۱۲۲
۲۸- امیرعلی فهیمی رتبه ۲۲۴
۲۹- رایان توسلی رتبه ۲۲۸
۳۰- امیرحسین مددی رتبه ۳۳۹
۳۱- امیرحسین معصوم تبریزی رتبه ۳۸۵
۳۲- سیدحسین ارفعی رتبه ۴۷۲
۳۳- سینا میردامادی رتبه ۵۴۱
۳۴- سورنا راس المالی رتبه ۶۲۶
۳۵- محمد عرفان نفری رتبه ۶۶۳
۳۶- نیکان واسعی رتبه ۷۰۳
۳۷- محمدصالح نجاری رتبه ۷۱۶
۳۸- سید محمدامین سیدان رتبه ۹۲۹
———————————–
رتبه های زیر ١٠٠٠ رشته زبان خارجی دبیرستان سلام تجریش

۳۹-سورنا راس المالی رتبه ۲۸۹
۴۰-حسام الدین آران رتبه ۵۳۳
۴۱-امیرحسین معصوم تبریزی رتبه ۵۵۹
۴۲- امیرمهدی خادم شمس رتبه ۵۹۱
۴۳- سام اشجاری رتبه ۷۲۲
۴۴- کیارش لیلی دوست رتبه ۹۵۳
۴۵- امیرحسین مددی رتبه ۹۸۲
۴۶- محمدصالح نجاری رتبه ۹۸۵

💐 💐💐☺️☺️🚴‍♀️🚴‍♀️❤️❤️🏆🏆🏆🌹🌹🌹🌺🌺🌺
این موفقیت ارزشمند را به یکایک این عزیزان تلاشگر ، خانواده های محترمشان و اعضای خانواده ی بزرگ سلام تجریش تبریک عرض می کنیم .
#موفقیتها #افتخارات #کنکور #سلام_تجریش #مدرسه_زندگی