ابداع کننده این تکنیک ادوارد دوبونو، پدر تفکر خلاق ست. در این تکنیک به طور کلی با استفاده از شش سیک فکری، موضوع یا مسئله مورد نظر بررسی می شه. برای هر کدوم از سبک های فکری هم یک کلاه با رنگ مخصوص در نظر گرفته می شه. در واقع رنگ کلاه ها نشان دهنده ی طرز تفکر و نگرش افراده.

دوبونو سعی می کنه به کسانی که دور هم جمع می شن یاد بده که تک بعدی فکر نکنند و به راه های خلاق بیندیشند و با یه هماهنگی مدبرانه نتایج رو طبقه بندی کرده و در تصمیم گیری ازشون استفاده کنند.

افراد با گذاشتن هر کدوم از کلاه ها بر سرشون، سبک فکری شون رو بر اساس رنگ کلاه شون تغییر می دن. سبک فکری هر کدام از کلاه های رنگی این جوریه:

 کلاه سفید

رنگی خنثی و منفعل
با موضوع ها و شکل های انفعالی سر و کار داره.
واقعیت رو بدون هیچ گونه قضاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می ده.

 کلاه قرمز

نشانه ی خشم، شور و هیجان
بینش هیجانی و جنبه های احساسی و غیر استدلالی مدنظره
ابزار مناسبی برای بیرون ریختن احساسات

 کلاه سیاه

نشانه ی منفی نگری و افسردگیه
جنبه های منفی و بدبینانه موضوع رو بیان می کنه.

 کلاه زرد

نشانه آفتابه و مثبته.
جنبه های مثبت و خوش بینانه ی موضوع رو بررسی می کنه.

 کلاه سبز

نشانه رویش و باروریه.
برای بیان ایده ها و راه حل های جدید و خلاقانه استفاده می شه.

 کلاه آبی

سرده
کنترل کننده و سازمان دهنده ی اندیشه ها است
نظرات بقیه کلاه ها رو مورد ارزیابی قرار می ده و سازمان دهی می کنه.

* این مطالب با تصرف و تلخیص از کتاب سلام دوست من! به دنیای کارآفرینی خوش آمدی، نوشته آقای دکتر طالبی و خانم اسدی گرفته شده.