نتایج کنکور سال ۹۴ دبیرستان سلام تجریش

نتایج کنکور سال ۹۳ دبیرستان سلام تجریش

نتایج کنکور سال ۹۲ دبیرستان سلام تجریشکسب مدال نقره ی جهانی المپیاد شیمی سال ۲۰۱۳ توسط جناب آقای آریا امین الرعایا

افتخار آفرینی مرحله اول المپیاد سال ۹۱

کسب مدال نقره جهانی المپیاد کامپیوتر، تایلندسال ۲۰۱۲ توسط جناب آقای کسری عدالت نژاد

نتایج کنکور سال ۹۱ دبیرستان سلام تجریش

قبولی های مرحله اول المپیادهای علمی سال ۹۰

نتایج کنکور سال ۹۰ دبیرستان سلام تجریشقبولی های مرحله اول المپیادهای علمی سال ۸۹