اختتامیه لیگ های ورزشی سال ۹۸

آغاز مصاحبه های فردی و آزمون تشریحی آزمون ورودی

آفرین به همت والایتان…

سیل مهربانی

سرفصل های آزمون ورودی میان پایه سال٩۸

نامه ای مهم برای شما

جشن عید نوروز ٩٨

آغاز اردوی مطالعاتی پایه دوازدهم

دومین جلسه آشنایی با فعالیتها و برنامه های دبیرستان سلام تجریش

مقامهای کسب شده در مسابقات سلام کاپ